آشنایی با سیستم های باربر جانبی

(رای شما: 0)
در این ویدئوی آموزشی انواع سیستم باربر جانبی معرفی شده و سپس هر یک از آن ها با توجه به استاندارد 2800 شرح داده شده و ضوابط مربوطه بیان می شود.  

ویژگی های محصول

در این ویدئوی آموزشی انواع سیستم باربر جانبی معرفی می شود.

این 5 سیستم عبارتند از:

سیستم دیوار باربر

 سیستم قاب خمشی

 سیستم قاب ساختمانی

 سیستم دوگانه یا ترکیبی

 سیستم کنسولی

سپس هر یک از آن ها با توجه به استاندارد 2800شرح داده شده و ضوابط مربوطه بیان می شود.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه‌ها درخواست خود را در لینک زیر ثبت نمایید.

(مشاوره آنلاین دپارتمان سازه سامانه کارگشا)

قاب خمشی سیستم سازه ای
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
آشنایی با سیستم های باربر جانبی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو