دستورالعمل شرکت در مناقصه محدود

(رای شما: 0)
این دستورالعمل برای مناقصه گرانی که قصد شرکت در مناقصه محدود را دارند تهیه شده که گام به گام مراحل اجرایی شرکت در مناقصه در آن بیان شده است.

ویژگی های محصول

هدف از تعیین دستورالعمل شرکت در مناقصه

  1. ساماندهی نحوه شرکت در مناقصات پیمانکاری جهت سازمان ها، شرکت های خصوصی و اشخاص حقیقی.
  2. سهولت در نحوه دریافت اسناد مناقصه.
  3. نحوه چگونگی تهیه و تکمیل اسناد مناقصه شامل  (تضمین ها، پیشنهاد قیمت و ...).
  4. آموزش غیر مستقیم نیروی انسانی دخیل در نحوه شرکت در مناقصه.

این دستورالعمل جهت برگزاری مناقصه، برای مناقصات محدود به کار می رود.

منابع:

دپارتمان مزایده و مناقصه سامانه جامع صنعت ساختمان

مطالب مرتبط:

دستورالعمل اجرایی برگزاری مناقصه به همراه فرم های خام مربوطه

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

قوانین برگزاری مناقصه مناقصه محدود
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۱۰,۰۰۰ تومان
دستورالعمل شرکت در مناقصه
غیر رایگان
دیدگاه ها