طرح تفصیلی کرمانشاه

(رای شما: 0)
 این فایل با نام ضوابط و مقررات طرح تفصیلی کرمانشاه  توسط مشاور طرح و آمایش تهیه شده و در قالب 28 صفحه ارائه شده است.

ویژگی های محصول

 این فایل با نام ضوابط و مقررات طرح تفصیلی کرمانشاه  توسط مشاور طرح و آمایش تهیه شده و در قالب 28 صفحه ارائه شده است. این فایل مطالبی را در زمینه الزامات عمومی ساختمان، انواع کاربری ها مانند کاربری مسکونی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی،  ورزشی، فضای سبز، اقامتی و ... ارائه کرده است. 

همچنین تعاریفی در زمینه تفکیک زمین، پارکینگ، ارتفاع مفید فضاها، واحد مسکونی، نماسازی، آسانسور و ... را شامل می شود. 

برای مثال: 

تجهیزات و تاسیسات شهری

منظور شبکه خدمات زیربنایی شهری، مانند شبکه آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و مستحدثات مربوط به آن ها می باشد که برای استفاده ساکنان شهر  احداث می شود.

طرح تفصیلی و جامع
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی کرمانشاه
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو