طرح تفصیلی یزد - بخش دوم

(رای شما: 0)
محتویات این فایل ها دارای فهرست مطالب و نقشه ها، جداول و اطلاعات شهر یزد می باشد و توسط مهندسین مشاور شهرساز و معمار آرمانشهر تهیه گردیده است. 

ویژگی های محصول

این مجموعه از طرح های تفصیلی در ادامه طرح تفصیلی یزد شامل دو مجموعه فایل zip بوده که هر کدام از این فایل دارای 5 فایل pdf می باشند. 
محتویات این فایل ها دارای فهرست مطالب و نقشه ها، جداول و اطلاعات شهر یزد می باشد و توسط مهندسین مشاور شهرساز و معمار آرمانشهر تهیه گردیده است. 

فهرست مطالب: 

  • انواع فضاهای شهری به لحاظ محصوریت
  • پراکنش کاربری های تجاری و خدماتی در شهر یزد
  • تجهیزات شهری
  • اراضی خصوصی شهری
  • اراضی متعلق به شهرداری
  • پیشنهادات طرح جامع یزد. 
طرح تفصیلی و جامع طرح تفصیلی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۳,۵۰۰ تومان
طرح تفصیلی یزد - بخش دوم
غیر رایگان
طرح تفصیلی یزد - بخش دوم
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو