راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب مهندسین مشاور

(رای شما: 0)
دانلود رایگان فایل بخشنامه راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب مهندسین مشاور به شماره 100/49834 مورخ 1389/7/3، بخشنامه به دستگاه های اجرایی، واحدهای خدمات مدیریت طرح و مشاوران به همراه پیوست.

ویژگی های محصول

بخشنامه راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، واحدهای خدمات مدیریت طرح و مشاوران

به استناد بند "ب" ماده "26" آیین نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره 193542/ت 42986 ک مورخ 1388/10/1) موضوع بند"هــ" ماده "29" قانون برگزاری مناقصات، راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب به شرح پیوست ابلاغ می شود تا در روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS)، در بخش فنی درخواست پیشنهاد خرید خدمات مشاوره (RFP)  لحاظ شود و در هنگام ارزیابی مالی (موضوع تبصره "4" بند "ب" ماده "22" آیین نامه یاد شده) مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

پیشنهاد قیمت خرید خدمات مشاوره قوانین برگزاری مناقصات
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
بخشنامه راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
رایگان
دیدگاه ها