حالات حدی طراحی سازه های فولادی

(رای شما: 0)
در این آموزش ویدئویی با مفاهیم همچون حالات حدی نهایی، حالات حدی بهره برداری، کمانش خمشی و ناپایداری در برابر واژگونی آشنا خواهیم شد.

ویژگی های محصول

در این آموزش ویدئویی با مفاهیم زیر آشنا خواهید شد:

حالات حدی نهایی، حالات حدی بهره برداری، کمانش خمشی، ناپایداری در برابر واژگونی 

حالات حدی:

حالات حدی به دو دسته ی کلی حالات حدی نهایی و حالات حدی بهره برداری تقسیم میشوند.

1)حالات حدی نهایی :

مانند تسلیم,گسیختگی,کمانش,ناپایداری در برابر واژگونی و ... حالاتی هستند که عضو در آنها دچار شکست می گردد و باربری خود را از دست میدهد.برای هر کدام از این حالات در آیین نامه ها روابطی برای تعیین مقاومت عضو در برابر آنها عنوان شده است.

2)حالات حدی بهره برداری:

حالاتی هستند که اگرچه عضو همچنان باربری دارد و دچار شکستگی نشده اما دیگر کارایی نخواهد داشت و از حیز انتفاع خارج می شود.از این حالات می توان به خیز(تغییر شکل) یا ارتعاش بیش از حد مجاز اشاره کرد که در روابط آیین نامه برای آنها حدودی منظور شده است.

احتراما سوال و یا درخواست همکاری خود را مطرح فرمایید.(مشاوره آنلاین دپارتمان سازه)

تهیه و تنظیم:

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

حالات حدی نهایی حالات حدی بهره برداری
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
معرفی حالات حدی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو