فرم ماتریس ردیابی الزامات (فرایند برنامه ریزی پروژه)

(رای شما: 0)
ماتریس ردیابی الزامات جدولی است که، الزامات محصول را از منشا آن ها به تحویل شدنی هایی که تامین کننده آن ها می باشند، مرتبط می سازد. این فایل در فرمت Word تهیه و ارائه شده است.

ویژگی های محصول

چگونگی ایجاد یک فرم ماتریس ردیابی الزامات

پیاده سازی یک ماتریس ردیابی الزامات کمک می کند تا اطمینان حاصل شود هریک از الزامات، با برقراری ارتباط با کسب و کار و اهداف پروژه به افزایش ارزش کسب و کار منجر شود. این ماتریس وسیله ایی جهت رد گیری الزامات در سرتاسر چرخه حیات پروژه است و اطمینان می دهد که الزامات تصویب شده در سند الزامات ذینفعان در پایان پروژه تحویل می گردند. در نهایت ساختاری را برای مدیریت تغییرات در محدوده پروژه فراهم می سازد.

ردیابی الزامات شامل موارد زیر می شود ولی محدود به این موارد نمی گردد:

نیازهای تجاری، فرصت ها، و اهداف

اهداف پروژه

محدوده پروژه / تحویل شدنی های WBS

طرح محصول

توسعه محصول

و......

ویژگی های مرتبط با هریک از الزامات را می توان در  ماتریس ردیابی الزامات ثبت کرد. این ویژگی ها به تعریف اطلاعات کلیدی الزامات کمک می کنند. ویژگی های معمول مورد استفاده در ماتریس ردیابی الزامات ممکن است شامل این موارد باشند: یک شناسه منحصر به فرد، یک توضیح متنی از الزامات، منطق شمول، مالک و .... ) و ویژگی های اضافه تر که اطمینان می بخشد الزامات، رضایت ذینفعان را تامین کرده اند ممکن است شامل پایداری، پیچیدگی و معیارهای پذیرش باشند.

و در انتها:

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

ذینفعان
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۶,۰۰۰ تومان
فرم ماتریس ردیابی الزامات
غیر رایگان
فرم ماتریس ردیابی الزامات
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو