فرم های مربوط به برنامه مدیریت محدوده (فرایند برنامه ریزی)

(رای شما: 0)
فرآیند برنامه مدیریت محدوده، نحوه تعریف، تنفیذو کنترل محدوده پروژه را مستند سازی می کند. این فایل در فرمت Word تهیه و ارائه شده است.

ویژگی های محصول

فرم برنامه مدیریت محدوده پروژه (فرایند برنامه ریزی)

برنامه مدیریت محدوده، مولفه ای از برنامه مدیریت طرح یا پروژه است که توضیح می دهد چگونه محدوده، تعریف، توسعه، نظارت کنترل و ممیزی می شود. توسعه برنامه مدیریت محدوده و تفصیل محدوده پروژه با اطلاعات مندرج در  منشور پروژه و آخرین برنامه های فرعی تصویب شده از برنامه مدیریت پروژه و اطلاعات تاریخی در سرمایه های فرایندی سازمان و هرگونه عوامل محیطی مرتبط شروع می شود. این برنامه به کاهش ریسک خزش محدوده پروژه کمک می کند. در این محصول فرم مربوط به مدیریت محدوده پروژه به فارسی و انگلیسی در اختیار کاربر قرار داده شده است.

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

نظارت منشور پروژه مدیریت طرح
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
فرم های مربوط به برنامه مدیریت محدوده (فرایند برنامه ریزی)
غیر رایگان
فرم های مربوط به برنامه مدیریت محدوده (فرایند برنامه ریزی)
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو