طرح تفصیلی شهر یزد - بخش اول

(رای شما: 0)
این مجموعه از فایل های طرح تفصیلی شهر یزد در این بخش شامل دو فایل مجزا بوده که توسط مهندسین مشاور آرمانشهر تهیه گردیده است.

ویژگی های محصول

این مجموعه از فایل های طرح تفصیلی شهر یزد در این بخش شامل دو فایل مجزا بوده که توسط مهندسین مشاور آرمانشهر تهیه گردیده است.

فایل اول شامل 

 •  بررسی و پیشنهاد محـدوده مطالعـات طـرح تفصـیلی و تعیـین الویـت هـا
 • رئوس برنامه های عمرانی شورای شهر و شهرداری 
 • محدوده انواع اراضی در شهر یزد 
 • و قیمت انواع اراضی می باشد. 

فایل دوم نیز شامل:

 • بررسی ارزش رسمی زمین و مسکن و عوامل موثر بر آن 
 • قیمت تمام شده مسکن 
 • نقشه های آماده سازی اراضی 
 • پیش بینی جمعیت یزد در سال های آتی و تراکم جمعیتی شهر یزد را مورد بررسی قرار می دهد.

لازم به ذکر است که مجموعه فایل های طرح تفصیلی یزد شامل یازده فایل بوده که در آینده بارگذاری خواهند شد. 

هر طرح تفصیلی شامل مواردی از این دست می باشد: 

 • ساختار فضایی وضع موجود
 • پهنه بندی عمومی استفاده از اراضی
 • ضوابط و مقررات پهنه بندی استفاده از اراضی 
 • محدوده های مداخله
طرح تفصیلی و جامع شهر یزد
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
غیر رایگان
غیر رایگان
دیدگاه ها
user محبوبه آیت اللهی

مراحل را آسان کنید

دیده شو