ماتریس تحلیل ذینفعان (فرآیند آغازین)

(رای شما: 0)
بدون حضور ذینفعان، هیچ پروژه ای برای مدیریت وجود نخواهد داشت. ذینفعان همه ی طرف های دارای منفعت در پروژه اند: افرادی که در پروژه تأثیرگذارند و همچنین افرادی که از آن تأثیر می پذیرند.

ویژگی های محصول

فرم ماتریس تحلیل ذینفعان

بدون حضور ذینفعان، هیچ پروژه ای برای مدیریت وجود نخواهد داشت. ذینفعان همه ی طرف های دارای منفعت در پروژه اند: افرادی که در پروژه تأثیرگذارند و همچنین افرادی که از آن تأثیر می پذیرند. ذینفعان می توانند افرادی از سطوح بالای مدیریتی باشند. سطوحی که شامل مشاغلی بالاتر از کارهای روزمره است، افرادی مانند مدیر عامل شرکت، رئیس دانشگاه یا بنیان گذار آژانس شما. حتی ممکن است ذینفعان افرادی باشند که مرتبا با آنها کار نمی کنید مانند مردم عادی جامعه، ساکنان نزدیک محل پروژه ی ساخت وساز و البته، افرادی که رابطه ی نزدیکی با پروژه دارند، مشتری های کلیدی، رابط ها، مدیران و اعضای تیم هم ذینفع محسوب می شوند.

بنابراین وقتی پروژه ای را شروع می کنید، تحلیل ذینفعان کاری ضروری است. این کار به مدیران پروژه و مدیران طرح کمک می کند تا ذینفعان اصلی هر ناحیه را به سرعت شناسایی کنند. همچنین بدانند هر کدام به چه اطلاعاتی نیاز دارند، باید از چه شیوه ای برای اطلاع رسانی بهره ببرند، چه زمانی باید این کار را انجام بدهند و غیره.

تحلیل ذینفع چیست؟

برای راضی نگه داشتن ذینفعان پروژه، ابتدا باید آنها را شناسایی کنید و بدانید که هر کدام به چه نوع اطلاعاتی و در چه زمانی نیاز دارند. مهم است که پیش از شروع پروژه ذینفعان تان را بشناسید و بر اساس میزان مشارکت، سرمایه گذاری مالی و عاطفی و سایر معیارهای مرتبط با پروژه، آنها را تحلیل و نگاشت شان را رسم کنید.

تحلیل ذینفعان باید با جلسات طوفان فکری توسط گروه پروژه و در صورت تمایل، رهبری ارشد شرکت شروع شود. این گونه می توانید همه ی افرادی را که هنگام کار بر روی پروژه یا پس از اجرا، درگیر آن می شوند شناسایی کنید. وقتی که گروه بزرگ تری از ذینفعان شناسایی شدند می توانید آنها را بر حسب میزان سهم و مشارکت شان بر روی یک نمودار شبکه ای ساده مرتب کنید.

نگاشت ذینفعان به معنای نمایش تجزیه وتحلیل ذینفعان به صورت تصویری است، به بیان دیگر سازمان دهی افراد با توجه به معیارهای کلیدی ای که بر اساس آن باید مدیریت شان کنید. معیارهایی مانند منافع، تأثیرپذیری، نفع مالی، نفع عاطفی و همچنین برخی از معیارهای فرعی که آن قدر مهم هستند که در نظر گرفته شوند. این کار را می توان بر روی صفحه ی شطرنجی یا نرم افزار اکسل انجام داد.

فایل پیوست شامل جدولی است که کمک می کند تا میزان علائق ذینفعان با توجه به قدرت اعمال نفوذ آن ها در پروژه، ثبت و تحلیل گردد. 

و در انتها:

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

ذینفعان منشور پروژه فرایند آغازین
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
ماتریس تحلیل ذینفعان
غیر رایگان
ماتریس تحلیل ذینفعان
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو