چک لیست نصب تجهیزات داخلی (شیرآلات و لوازم بهداشتی)

(رای شما: 0)
فرم خام چک لیست (پرمیت، مجوز) تاسیسات مکانیکی مربوط به چک لیست عملیات ساختمانی نصب تجهیزات داخلی (شیرآلات و لوازم بهداشتی) با فرمت قابل ویرایش WORD، مطابق با مقررات ملی ساختمان مبحث 14، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 128

ویژگی های محصول

چک لیست عملیات ساختمانی (تأسیسات مکانیکی)

چک لیست عملیات نصب تجهیزات داخلی (شیرآلات و لوازم بهداشتی) شامل چه مواردی می شود؟

بررسی صحت اجرای عملیات که شامل پیش نیازها و عملیات مستقیم و مرتبط با نصب تجهیزات داخلی (شیرآلات و لوازم بهداشتی) می گردد، دارای گزینه های متعددی است که در ذیل به سر فصل های آن اشاره ای مختصر نموده و بررسی دقیق را به متن چک لیست واگذار می کنیم که همه این موارد را در 14 ردیف کنترلی به تفصیل بیان کرده است:

  1. کنترل مناسب بودن موقعیت نصب توالت شرقی و شیرمخلوط مربوطه
  2. کنترل مناسب بودن محل نصب دستشویی در رابطه با سایر عناصر تاسیساتی و ساختمانی
  3. کیفیت نصب کاسه و شیر مخلوط دستشویی 
  4. و ....
     

چرا باید قبل از اجرای هر فعالیتی، چک لیست مربوطه را به تأیید نظارت مقیم برسانیم؟

طبق بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه های اجرایی، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتجلسه نماید. همچنین طبق بند "الف" ماده 32 شرایط عمومی پیمان در خصوص نظارت بر اجرای کار، عملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود.
بنابراین تهیه و تنظیم چک لیست که در حکم تأیید کیفیت پیش نیازهای انجام عملیات اجرایی می باشد، در شرایط عمومی پیمان مورد تأیید قرار گرفته است.

و در انتها:

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

چک لیست تأسیسات مکانیکی تجهیزات داخلی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
چک لیست تجهیزات داخلی (شیرآلات و لوازم بهداشتی)
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو