چک لیست عملیات ساختمانی نصب تجهیزات موتورخانه

(رای شما: 0)
فرم خام چک لیست (پرمیت، مجوز) تاسیسات مکانیکی مربوط به چک لیست عملیات ساختمانی نصب تجهیزات موتورخانه با فرمت قابل ویرایش WORD، همراه با پیوست مطابق با مقررات ملی ساختمان مبحث 14، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 128

ویژگی های محصول

چک لیست عملیات ساختمانی (تأسیسات مکانیکی)

چک لیست عملیات موتورخانه شامل چه مواردی می شود؟

بررسی صحت اجرای عملیات که شامل پیش نیازها و عملیات مستقیم و مرتبط با نصب تجهزات موتورخانه می گردد، دارای گزینه های متعددی است که در ذیل به سر فصل های آن اشاره ای مختصر نموده و بررسی دقیق را به متن چک لیست واگذار می کنیم که همه این موارد را در 32 ردیف کنترلی به تفصیل بیان کرده است:

  1. تهیه نقشه پرسپکتیو اجرایی
  2. اجرای فونداسیون ها و آبروهای کف مطابق با نقشه های اجرایی
  3. ساخت رکهای فلزی محل استقرار مخازن افقی و کلکتورها

چرا باید قبل از اجرای هر فعالیتی، چک لیست مربوطه را به تأیید نظارت مقیم برسانیم؟

طبق بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه های اجرایی، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتجلسه نماید. همچنین طبق بند "الف" ماده 32 شرایط عمومی پیمان در خصوص نظارت بر اجرای کار، عملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود.
بنابراین تهیه و تنظیم چک لیست که در حکم تأیید کیفیت پیش نیازهای انجام عملیات اجرایی می باشد، در شرایط عمومی پیمان مورد تأیید قرار گرفته است.

و در انتها:

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

چک لیست تاسیسات مکانیکی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۴,۵۰۰ تومان
چک لیست عملیات ساختمانی موتورخانه
غیر رایگان
پیوست چک لیست عملیات ساختمانی موتورخانه
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو