ضابطه شماره 667 "راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری"

(رای شما: 0)
نشریه(ضابطه) شماره 667 با موضوع "راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" از سوی امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1393 به چاپ رسیده است. رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ 1393/11/01 …

ویژگی های محصول

نشریه(ضابطه) شماره 667 با موضوع "راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" از سوی امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1393 به چاپ رسیده است. رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ 1393/11/01 الزامی است.

این ضابطه قابل استفاده برای مالکین و سازندگان پروژه های ساختمانی، مدیران پروژه، طراحان و ناظران، معماران، تأمین کنندگان و تولیدکنندگان فتوولتاییک(خورشیدی) و ... می باشد.

در سال های اخیر، به دلیل محدودیت و گرانی سوخت های فسیلی و نیز مسائل زیست محیطی، استفاده از انرژی های نو رشد بسیاری داشته است. انرژی خورشید در دسترس ترین منبع انرژی تجدید پذیر است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در دسترس می باشد. تابش خورشید بزرگترین منبع تجدید پذیر انرژی روی کره زمین است و اگر فقط یک درصد از صحراهای جهان با نیروگاه های خورشیدی به کار گرفته شوند. همین مقدار برای تولید برق سالانه جهان کافی خواهد بود.

تعداد صفحات:147

عناوین موجود:

فصل اول – انرژی خورشیدی و سیستم های فتوولتاییک

فصل دوم – طراحی سیستم های فتوولتاییک با توجه به مشخصات کاربری و اقلیم

فصل سوم – راهنمای تیپ نصب سیستم های فتوولتاییک

فصل چهارم – راهنمای بهره برداری سیستم های فتوولتاییک مستقل از شبکه

فصل پنجم – راهنمای بهره برداری و اتصال سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه

فصل ششم – مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز برای طراحی و اجرای سیستم های فتوولتاییک

فصل هفتم – استانداردهای فتوولتاییک

پیوست الف – بررسی اقتصادی سیستم های فتوولتاییک و مقایسه هزینه انرژی تولید شده با دیگر روش های متداول

منابع

***در صورت بروز هر گونه مشکل در بارگذاری فایل پیوست به کارشناسان آنلاین ما مراجعه کنید و جهت بهتر شدن مطالب، نظرات خود را در بخش نظرات در پایین صفحه مطرح نمایید.***

صفحات خورشیدی ضوابط و آیین نامه های تأسیسات برقی انرژی تجدیدپذیر
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
ضابطه شماره 667 راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری
رایگان
دیدگاه ها

دیده شو