چک لیست عملیات حفاظت و ایمنی کارگاه ها

(رای شما: 0)
فرم خام چک لیست (پرمیت، مجوز) عملیات جدول گذاری و اجرای مسیر پیاده رو با فرمت قابل ویرایش WORD

ویژگی های محصول

چک لیست عملیات اجرا

چک لیست عملیات حفاظت و ایمنی کارگاه ها شامل چه مواردی می شود؟

بررسی صحت اجرای عملیات که شامل پیش نیازها و عملیات مستقیم و مرتبط با عملیات حفاظت و ایمنی کارگاه ها می گردد، دارای گزینه های متعددی است که در ذیل به سر فصل های آن اشاره ای مختصر نموده و بررسی دقیق را به متن چک لیست واگذار می کنیم که همه این موارد را در 18 ردیف کنترلی به تفصیل بیان کرده است

  1. تمیزبودن محیط کارگاه
  2. منظم و مرتب بودن دپوی مصالح و ضایعات
  3. تامین روشنایی ، باز و تمیز بودن مسیرهای تردد
  4. و...

چک لیست حافاظت و ایمنی کارگاه

چرا باید قبل از اجرای هر فعالیتی، چک لیست مربوطه را به تأیید نظارت مقیم برسانیم؟

طبق بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه های اجرایی، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتجلسه نماید. همچنین طبق بند "الف" ماده 32 شرایط عمومی پیمان در خصوص نظارت بر اجرای کار، عملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود.

بنابراین تهیه و تنظیم چک لیست که در حکم تآیید کیفیت پیش نیازهای انجام عملیات اجرایی می باشد، در شرایط عمومی پیمان مورد تأیید قرار گرفته است.

و در انتها:

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

چک لیست ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا HSE
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۷,۰۰۰ تومان
چک لیست عملیات حفاظت و ایمنی کارگاه ها
غیر رایگان
پیوست چک لیست عملیات حفاظت و ایمنی کارگاه ها
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو