ضابطه شماره 380 "راهنمای طراحی و اجرای سیستم برق اضطراری و پشتیبان"

(رای شما: 0)
نشریه(ضابطه) شماره 380 با موضوع "راهنمای طراحی و اجرای سیستم برق اضطراری و پشتیبان" از سوی امور نظام فنی و اجرایی "معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی" سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1394 به چاپ رسیده است. رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 1394/07/01 الزامی …

ویژگی های محصول

نشریه(ضابطه) شماره 380 با موضوع "راهنمای طراحی و اجرای سیستم برق اضطراری و پشتیبان" از سوی امور نظام فنی و اجرایی "معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی" سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1394 به چاپ رسیده است. رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 1394/07/01 الزامی است.

این ضابطه قابل استفاده برای مالکین و سازندگان پروژه های ساختمانی، مدیران پروژه، طراحان و ناظران، معماران، تأمین کنندگان و تولیدکنندگان سیستم های اضطراری و پشتیبان برق و ... می باشد.

این ضابطه شامل ضوابط و معیارهای استاندارد برای انتخاب، طراحی، نصب، کاربری، راهبری و نگهداری سیستم های برق اضطراری و پشتیبان جهت ساختمان های عمومی، تجاری، درمانی، صنعتی و مراکز داده می باشد.

تعداد صفحات:388

عناوین موجود:

فصل اول – کلیات و تعاریف

فصل دوم – راهبردهای نیازهای کلی

فصل سوم – سیستم های ژنراتور و نیروی برق عادی

فصل چهارم – سیستم های ذخیره انرژی

فصل پنجم – حفاظت سیستم ها

فصل ششم – الزامات اتصال زمین

فصل هفتم – نگهداری

فصل هشتم – الزامات برخی ساختمان ها و صنایع به استفاده از برق اضطراری و پشتیبان

فصل نهم – ملاحظات طراحی و راهبری برای افزایش پایداری سیستم های برق اضطراری

پیوست الف – گروه بندی انواع تصرف بر اساس میزان مخاطره برای انسان ( استاندارد ASCE / SEI 7)

پیوست ب – استاندارد سیستم های تغذیه نیروی برق اضطراری و پشتیبان ( بر اساس استاندارد NFPA 110)

پیوست پ – سیستم های ذخیره انرژی الکتریکی اضطراری و پشتیبان ( بر اساس NFPA 111)

واژه نامه انگلیسی – فارسی

فهرست منابع و استانداردها

***در صورت بروز هر گونه مشکل در بارگذاری فایل پیوست به کارشناسان آنلاین ما مراجعه کنید و جهت بهتر شدن مطالب، نظرات خود را در بخش نظرات در پایین صفحه مطرح نمایید.***

ضوابط و آیین نامه های تأسیسات برقی برق اضطراری
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
ضابطه شماره 380 راهنمای طراحی و اجرای سیستم برق اضطراری و پشتیبان
رایگان
دیدگاه ها

دیده شو