طرح جامع شهر بابل

(رای شما: 0)
این فایل توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران و با همکاری مهندسین مشاور زیستا تهیه گردیده است. 

ویژگی های محصول

فایل مورد نظر طرح جامع شهر بابل بوده و در سه فایل تنظیم شده است. این فایل حاوی مطالعاتی نظیر شناخت شهر و بررسی آن از قبیل موقعیت جغرافیایی شهر، دفع آب های سطحی، تراکم جمعیت، خصوصیات اقتصادی شهر، مسائل مربوط به ارزش زمین ها و ساختمان ها در مناطق مختلف شهر، چگونگی توسعه و روند گسترش شهر در ادوار گذشته می باشد. فایل شماره دو بافت و سازمان شهری، همراه با تعیین محدوده و محلات مختلف در شهر و چگونگی روابط آن ها با یکدیگر در قالب 132 صفحه توضیح داده است. فایل شماره سه نیز نقش وضعیت اقتصادی غالب شهر را توضیح می دهد.

این فایل توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران و با همکاری مهندسین مشاور زیستا تهیه گردیده است. 

ضمن اینکه شما می توانید طرح های تفصیلی شهرهای مختلف را نیز از اینجا دنبال کنید.

شهرسازی طرح جامع بابل
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
غیر رایگان
غیر رایگان
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو