چک لیست عملیات نصب سنگ نمای خشک

(رای شما: 0)
فرم خام چک لیست (پرمیت، مجوز) عملیات نصب سنگ نمای خشک با فرمت قابل ویرایش WORD

ویژگی های محصول

چک لیست عملیات اجرا

چک لیست عملیات نصب سنگ نمای خشک شامل چه مواردی می شود؟

بررسی صحت اجرای عملیات که شامل پیش نیازها و عملیات مستقیم و مرتبط با عملیات نصب سنگ نمای خشک می گردد، دارای گزینه های متعددی است که در ذیل به سر فصل های آن اشاره ای مختصر نموده و بررسی دقیق را به متن چک لیست واگذار می کنیم که همه این موارد را در 11 ردیف کنترلی به تفصیل بیان کرده است:

  1. تهیه و تایید نقشه های Shop drawing
  2. کنترل ابعادی و کیفیت سنگ پلاک با مشخصات فنی و نمونه ها
  3. ایزوله کردن سطح زیرکار با عایق رطوبتی مناسب درصورت نیاز
  4. و ...

چک لیست تهیه و نصب سنگ پلاک

چرا باید قبل از اجرای هر فعالیتی، چک لیست مربوطه را به تأیید نظارت مقیم برسانیم؟

طبق بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتجلسه نماید. همچنین طبق بند "الف" ماده 32 شرایط عمومی پیمان در خصوص نظارت بر اجرای کار، عملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود.

بنابراین تهیه و تنظیم چک لیست که در حکم تآیید کیفیت پیش نیازهای انجام عملیات اجرایی می باشد، در شرایط عمومی پیمان مورد تأیید قرار گرفته است.

و درانتها :

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

چک لیست اجرای نما
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
چک لیست عملیات نصب سنگ نمای خشک
غیر رایگان
پیوست چک لیست عملیات نصب سنگ نمای خشک
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو