چک لیست عملیات سنگ فرش کف با سنگ پلاک

(رای شما: 0)
فرم خام چک لیست (پرمیت، مجوز) عملیات اجرای سنگ فرش کف با سنگ پلاک با فرمت قابل ویرایش WORD

ویژگی های محصول

چک لیست عملیات اجرا

چک لیست عملیات اجرای سنگ فرش کف با سنگ پلاک شامل چه مواردی می شود؟

بررسی صحت اجرای عملیات که شامل پیش نیازها و عملیات مستقیم و مرتبط با این بخش می گردد، دارای گزینه های متعددی است که در ذیل به سر فصل های آن اشاره ای مختصر نموده و بررسی دقیق را به متن چک لیست واگذار می کنیم که همه این موارد را در 18 ردیف کنترلی به تفصیل بیان کرده است:

  1. تهیه نقشه Shop drawing یا دستورکار نحوه فرش کف
  2. تمیزبودن کف از مواد زائد (گچ و خاک و ...)
  3. حصول اطمینان از تکمیل کارهای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و دریافت فرم پرمیت از مسئول مربوطه
  4. و ...

چک لیست سنگ فرش کف با سنگ پلاک

چرا باید قبل از اجرای هر فعالیتی، چک لیست مربوطه را به تأیید نظارت مقیم برسانیم؟

طبق بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتجلسه نماید. همچنین طبق بند "الف" ماده 32 شرایط عمومی پیمان در خصوص نظارت بر اجرای کار، عملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود.

بنابراین تهیه و تنظیم چک لیست که در حکم تآیید کیفیت پیش نیازهای انجام عملیات اجرایی می باشد، در شرایط عمومی پیمان مورد تأیید قرار گرفته است.

و در انتها:

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

چک لیست فرش کف
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان رایگان
۶,۰۰۰ تومان
چک لیست عملیات سنگ فرش کف با سنگ پلاک
غیر رایگان
پیوست چک لیست عملیات سنگ فرش کف با سنگ پلاک
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو