چک لیست اجرای ایزولاسیون رطوبتی بام و غیره

(رای شما: 0)
فرم خام چک لیست (پرمیت، مجوز) عملیات اجرای ایزولاسیون رطوبتی بام و غیره با فرمت قابل ویرایش WORD

ویژگی های محصول

چک لیست عملیات اجرا

چک لیست عملیات اجرای ایزولاسیون رطوبتی بام و غیره شامل چه مواردی می شود؟

بررسی صحت اجرای عملیات ایزولاسیون رطوبتی بام و غیره که شامل پیش نیازها و عملیات مستقیم و مرتبط با این بخش می گردد، دارای گزینه های متعددی است که در ذیل به سر فصل های آن اشاره ای مختصر نموده و بررسی دقیق را به متن چک لیست واگذار می کنیم که همه این موارد را در 23 ردیف کنترلی به تفصیل بیان کرده است:

  1. ریزبافت و سالم و بدون آلودگی و چروک بودن گونی
  2. کنترل گونی از نظر ضخامت و وزن 
  3. تهیه و تایید Permit 
  4. و ...

چک لیست ایزولاسیون رطوبتی

چرا باید قبل از اجرای هر فعالیتی، چک لیست مربوطه را به تأیید نظارت مقیم برسانیم؟

طبق بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتجلسه نماید. همچنین طبق بند "الف" ماده 32 شرایط عمومی پیمان در خصوص نظارت بر اجرای کار، عملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود.

بنابراین تهیه و تنظیم چک لیست که در حکم تأیید کیفیت پیش نیازهای انجام عملیات اجرایی می باشد، در شرایط عمومی پیمان مورد تأیید قرار گرفته است.

و در انتها :

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

چک لیست عایق رطوبتی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان غیر رایگان
۶,۰۰۰ تومان
چک لیست اجرای ایزولاسیون رطوبتی بام و غیره
غیر رایگان
پیوست چک لیست اجرای ایزولاسیون رطوبتی بام و غیره
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو