چک لیست یک رگه کردن و تیغه چینی با آجر سفال

(رای شما: 0)
فرم خام چک لیست (پرمیت، مجوز) یک رگه کردن و تیغه چینی با آجر سفال با فرمت قابل ویرایش WORD

ویژگی های محصول

چک لیست عملیات اجرا

چک لیست یک رگه کردن و تیغه چینی با آجر سفال شامل چه مواردی می شود؟

بررسی صحت اجرای عملیات یک رگه کردن و تیغه چینی با آجر سفال که شامل پیش نیازها و عملیات مستقیم و مرتبط با این بخش می گردد، دارای گزینه های متعددی است که در ذیل به سر فصل های آن اشاره ای مختصر نموده و بررسی دقیق را به متن چک لیست واگذار می کنیم که همه این موارد را در 14 ردیف کنترلی به تفصیل بیان کرده است:

  1. پاکیزه و تراز بودن زیرکار و زنجاب شدن آجرها
  2. کنترل اندازه ها باتوجه به نقشه معماری ومحورهای X وY ساختمان 
  3. کنترل ضخامت دیوارها و تعداد جداره ها با توجه به جزئیات معماری
  4. و ...

    چک لیست یک رگه کردن دیوار

چرا باید قبل از اجرای هر فعالیتی، چک لیست مربوطه را به تأیید نظارت مقیم برسانیم؟

طبق بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه های اجرایی و جزئیات دیوارها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتجلسه نماید. همچنین طبق بند "الف" ماده 32 شرایط عمومی پیمان در خصوص نظارت بر اجرای کار، عملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود.

بنابراین تهیه و تنظیم چک لیست که در حکم تآیید کیفیت پیش نیازهای انجام عملیات اجرایی می باشد، در شرایط عمومی پیمان مورد تأیید قرار گرفته است.

و در انتها :

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

چک لیست اجرای دیوار
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان غیر رایگان
۵,۰۰۰ تومان
چک لیست یک رگه کردن و تیغه چینی با آجر سفال
غیر رایگان
پیوست چک لیست یک رگه کردن و تیغه چینی با آجر سفال
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو