چک لیست نقشه برداری ساختمانهای مسکونی و تجاری

(رای شما: 0)
فرم خام چک لیست (پرمیت، مجوز) عملیات نقشه برداری ساختمانهای مسکونی و تجاری با فرمت قابل ویرایش WORD

ویژگی های محصول

چک لیست عملیات اجرا

چک لیست عملیات نقشه برداری ساختمانهای مسکونی و تجاری شامل چه مواردی می شود؟

بررسی صحت اجرای عملیات که شامل پیش نیازها و عملیات مستقیم و مرتبط با عملیات نقشه برداری ساختمانهای مسکونی و تجاری می گردد، دارای گزینه های متعددی است که در ذیل به سر فصل های آن اشاره ای مختصر نموده و بررسی دقیق را به متن چک لیست واگذار می کنیم که همه این موارد را در 12 ردیف کنترلی به تفصیل بیان کرده است:

  1. کنترل نقش ها و نقاط مرجع
  2. کنترل دوربین نقشه برداری و ...
  3. اجرای نقشه دیوارها و ...
  4. و ...

چک لیست نقشه برداری

چرا باید قبل از اجرای هر فعالیتی، چک لیست مربوطه را به تأیید نظارت مقیم برسانیم؟

طبق بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتجلسه نماید. همچنین طبق بند "الف" ماده 32 شرایط عمومی پیمان در خصوص نظارت بر اجرای کار، عملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود.

بنابراین تهیه و تنظیم چک لیست که در حکم تآیید کیفیت پیش نیازهای انجام عملیات اجرایی می باشد، در شرایط عمومی پیمان مورد تأیید قرار گرفته است.

و در انتها:

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

چک لیست چک لیست ساختمانی نقشه برداری
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۶,۰۰۰ تومان
چک لیست نقشه برداری ساختمانهای مسکونی و تجاری
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو