چک لیست عملیات اجرایی دال بتنی سقف

(رای شما: 0)
فرم خام چک لیست (پرمیت، مجوز) عملیات اجرایی دال بتنی سقف با فرمت قابل ویرایش WORD

ویژگی های محصول

چک لیست عملیات اجرا

چک لیست عملیات اجرای دال بتنی سقف شامل چه مواردی می شود؟

بررسی صحت اجرای عملیات اجرای دال بتنی سقف که شامل پیش نیازها و عملیات مستقیم و مرتبط با این بخش می گردد، دارای گزینه های متعددی است که در ذیل به سر فصل های آن اشاره ای مختصر نموده و بررسی دقیق را به متن چک لیست واگذار می کنیم که همه این موارد را در 15 ردیف کنترلی به تفصیل بیان کرده است:

  1. کنترل های نقشه برداری و نصب اجزا
  2. کنترل قالب ها
  3. کنترل آرماتوربندی
  4. کنترل ترازهای ارتفاعی
  5. کنترل مسائل ایمنی
  6. و ...
    چک لیست قالب بندی و آرماتورگذاری

چرا باید قبل از اجرای هر فعالیتی، چک لیست مربوطه را به تأیید نظارت مقیم برسانیم؟

طبق بند "ب" ماده 19 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتجلسه نماید. همچنین طبق بند "الف" ماده 32 شرایط عمومی پیمان در خصوص نظارت بر اجرای کار، عملیات اجرای پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود.

بنابراین تهیه و تنظیم چک لیست که در حکم تآیید کیفیت پیش نیازهای انجام عملیات اجرایی می باشد، در شرایط عمومی پیمان مورد تأیید قرار گرفته است.

و در انتها :

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

چک لیست سازه بتنی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان غیر رایگان
۴,۰۰۰ تومان
چک لیست عملیات اجرایی دال بتنی سقف
غیر رایگان
پیوست چک لیست عملیات اجرایی دال بتنی سقف
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو