آنالیز فهرست بها آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394

(رای شما: 0)
آنالیز فهرست بها آبخیزداری و منابع طبیعی (تجزیه بها) سال 1394 منتشر شده توسط امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور - گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 94 به شماره بخشنامه 94/110110 مورخ 1394/07/08

ویژگی های محصول

آنالیز فهرست بها رشته آبخیزداری و منابع طبیعی (تجزیه بها) سال 1394

در سال 1394 دفتر امور نظام فنی و اجرایی کشور اقدام به انتشار گزارش تجزیه بهای فهرست های واحد پایه نمود. این تجزیه بها با شماره 94/110110 در مورخ 1394/07/08 به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ گردید تا در فرایند انتخاب پیمانکاران و برگزاری مناقصات بتواند راهگشای برخی ابهامات احتمالی آیتم های فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه گردد.

این بخشنامه شامل 15 ردیف می باشد که در این جا آنالیز فهرست بها رشته آبخیزداری و منابع طبیعی (تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی) جهت استفاده همکاران، مهندسین و دانشجویان قرار گرفته است.

در آینده نزدیک به بررسی کلیه آیتم های کاربردی که احیاناً به دلایلی در این مباحث اشاره ای به آنها نشده است می پردازیم.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
آنالیز فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394
رایگان
دیدگاه ها