شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها سال 1393

(رای شما: 0)
فایل با فرمت PDF شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم سال 1393 مربوط به کلیه فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ، دانلود رایگان شاخص های تعدیل سال 93

ویژگی های محصول

شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سال 1393

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورخ 1394/03/10 بخشنامه شماره 94/33105 را با موضوع شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 93 که حاوی شاخص های کلیه دوره های سه ماهه سال 1393 می باشد و به تصویب شورایعالی فنی رسیده است، را در یک پیوست و 21 صفحه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ نمود تا برای پیمان های مشمول تعدیل آحاد بها (حسب مورد) و با رعایت نکات مندرج در متن بخشنامه مذکور مورد استفاده قرار گیرد.

در این شاخص ها، تغییرات دستمزد نیروی انسانی، کرایه ماشین آلات، هزینه حمل و نقل و نرخ تمام مصالح دوره های سه ماهه مربوط، منظور شده است و هیچ گونه تفاوت بهای مصالح (به جز تفاوت بهای قیر طبق مندرجات متن این بخشنامه) به آنها تعلق نمی گیرد.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها سال 1393
رایگان
دیدگاه ها