تعرفه مطالعات شناسایی عوارض زیرسطحی سال 1392

(رای شما: 0)
فایل PDF فهرست بهای تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیرسطحی به روش رادار نفوذی زمین سال 1392 شهرداری تهران، نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران، فهرست بهای مورد استفاده در قراردادهای شهرداری تهران، سند شماره 142-3-4

ویژگی های محصول

تعرفه مطالعات شناسایی عوارض و تاسیسات زیرسطحی سال 1392

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، به استناد ماده واحده مصوبه شماره 15837-580-160 مورخ 1383/08/17 شورای اسلامی شهر تهران، طی بخشنامه شماره 70/659450 مورخ 1392/06/16، در چارچوب نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران، سند شماره 142-3-4 با عنوان "تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیرسطحی به روش رادار نفوذی زمین سال 1392" را که پس از طی مراحل کارشناسی در سی و یکمین جلسه شورای عالی فنی شهرداری تهران به تصویب رسیده است، را به شهرداران مناطق 22 گانه شهر تهران ابلاغ نمود.

از تاریخ ابلاغ، تعیین و برآورد حق الزحمه مطالعات در این حوزه، تنها بر اساس این فهرست بها (تعرفه) مجاز می باشد.

به منظور آشنایی بیشتر با این مطلب و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
تعرفه مطالعات شناسایی عوارض و تاسیسات زیرسطحی سال 1392
رایگان
دیدگاه ها