فهرست بهای خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت گاز 1395

(رای شما: 0)
فایل PDF فهرست بهای رشته خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز سال 95، فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز، شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران، نشریه شماره 52 - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

ویژگی های محصول

فهرست بهای خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز سال 1395

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در سال 1395 و در راستای جزء (8) از بند (پ) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و به منظور یکسان سازی مبانی برآوردی، طی بخشنامه شماره 95/182125 مورخ 1395/04/26 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی در رشته خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز سال 1395 (نشریه شماره 52) را به معاونان وزیر نفت، مدیران عامل شرکت های اصلی، مدیران و روسای واحدهای ستادی و مدیران عامل شرکت های تابعه ابلاغ نموده است تا در برآورد مواردی که پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صورت می پذیرد، مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور آشنایی بیشتر با این مطلب و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
فهرست بهای خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت گاز سال 1395
رایگان
دیدگاه ها