فهرست بهای خطوط لوله روزمینی جریانی سال 1396

(رای شما: 0)
فایل PDF فهرست بهای رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 96، فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز، شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران، نشریه شماره 56، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

ویژگی های محصول

فهرست بهای خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1396

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در سال 1396 و در راستای جزء (8) از بند (پ) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و به منظور یکسان سازی مبانی برآوردی، طی بخشنامه شماره 96/141672 مورخ 1396/03/29 فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی در رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1396 (نشریه شماره 56) را به معاونان وزیر نفت، مدیران عامل شرکت های اصلی، مدیران و روسای واحدهای ستادی و مدیران عامل شرکت های تابعه ابلاغ نموده است تا در برآورد مواردی که پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صورت می پذیرد، مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور آشنایی بیشتر با این مطلب و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
فهرست بهای تعمیرات خطوط لوله روزمینی سال 1396
رایگان
دیدگاه ها