طرح تفصیلی مشهد، حوزه میانی غربی

(رای شما: 0)
فایل حاضر در 21 صفحه تنظیم گردیده و شامل معرفی حوزه میانی غربی می باشد. همچنین شناسایی ویژگی های حوزه، معابر شریانی و اصلی، عملکردهای متمرکز شهری و راسته های عملکردی خاص می باشد.

ویژگی های محصول

الگوی توسعه و طرح تفصیلی حوزه میانی غربی 

فایل حاضر در 21 صفحه تنظیم گردیده و شامل معرفی حوزه میانی غربی می باشد. همچنین شناسایی ویژگی های حوزه، معابر شریانی و اصلی، عملکردهای متمرکز شهری و راسته های عملکردی خاص بوده و موارد زیر را به طور کامل توضیح می دهد: 

  • بافت های شهری
  • ویژگی های سکونتی 
  • فضای سبز و باز شهری 
  • کاربری وضع موجود حوزه 
  • بهره وری از قوت های حوزه 

برای مشاهده طرح های تفصیلی کلیک نمایید.

طرح تفصیلی مشهد حوزه میانی غربی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی حوزه مشهد، حوزه میانی غربی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو