طرح تفصیلی شهر مشهد

(رای شما: 0)
این محصول طرح تفصیلی شهر مشهد واقع در استان خراسان رضوی مشتمل بر 6 حوزه است.(بروزرسانی شده در تاریخ 1400/04/29)

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی شهر مشهد

طرح تفصیلی شهر مشهد واقع در استان خراسان رضوی مشتمل بر 6 حوزه است. این مجموعه تهیه شده توسط مهندسین مشاور پارسوماژ، مهرآزان، نقش پیراوش، نقش محیط، معمار و شهرساز و آرمانشهر است، که شامل:
- گزارش ضوابط و مقررات حوزه مرکزی در فرمت pdf
- گزارش ضوابط و مقررات حوزه جنوب شرقی در فرمت pdf
- گزارش ضوابط و مقررات حوزه میانی غربی در فرمت pdf
- گزارش ضوابط و مقررات حوزه میانی شرقی در فرمت pdf
- گزارش ضوابط و مقررات حوزه جنوب غربی در فرمت pdf
- گزارش ضوابط و مقررات حوزه شمال غربی در فرمت pdf
- طرح تفصیلی خاذنی در فرمت jpg
- طرح جامع خاذنی در فرمت png
- طرح جامع مهرآزان در فرمت png
- کاربری اراضی پیشنهادی مشاور فرنهاد tif

 

 

مشهد شهر مشهد طرح جامع استان خراسان رضوی طرح تفصیلی و جامع طرح تفصیلی طرح های جامع و تفصیلی طرح تفصیلی مشهد حوزه میانی غربی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان
۹۰,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی شهر مشهد
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر مشهد
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر مشهد
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر مشهد
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر مشهد
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر مشهد
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر مشهد
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر مشهد
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر مشهد
غیر رایگان
طرح تفصیلی شهر مشهد
غیر رایگان
دیدگاه ها