طرح تفصیلی منطقه 21 شهر تهران

(رای شما: 0)
طرح تفصیلی منطقه 21 بر اساس الگوی توسعه منطقه و طرح جامع تهران، در مقیاس 1:10000 توسط مهندسین مشاور زادبوم تهیه شده و در تاریخ 1387/9/04 در کمیسیون ماده 5 مطرح و در بهار 1389به تصویب رسیده است.(بروزرسانی شده در شهریور 1400)

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی منطقه 21 بر اساس الگوی توسعه منطقه و طرح جامع تهران، در مقیاس 1:10000 توسط مهندسین مشاور زادبوم  تهیه شده و در تاریخ 1387/9/04 در کمیسیون ماده 5 مطرح و در بهار 1389به تصویب رسیده است. بر اساس این طرح، طرح تفصیلی منطقه توسط همان مهندسین مشاور در مقیاس 1:2000 به گونه‌ای تهیه شده تا علاوه بر ارائه الگوی پهنه‌بندی منطقه و همچنین ضوابط و مقررات ویژه هر پهنه در مجلدی جداگانه، مباحثی چون سکونت و جمعیت‌پذیری آتی منطقه، نحوه تامین خدمات و ساماندهی شبکه معابر را نیز در بر گرفته و در انتها نیز با ارائه برنامه در قالب طرح‌های موضعی و موضوعی، تحقق‌پذیری طرح را تسهیل نماید.
این سند در فرمت pdf شامل:
- پهنه بندی
- سکونت و جمعیت پذیری
- خدمات
- شبکه معابر
- خط محدوده و خط کالبدی
- طرح های موضعی و موضوعی
همچنین نسخه تهیه شده نهاد مدیرت و برنامه ریزی تهیه طرح های توسعه شهری تهران به تاریخ مهر 1384 در فرمت pdf شامل:
- شناخت وضع موجود
- مبانی و معیارهای مرز محدوده
- بافت فرسوده
- مبانی، معیارها و پیشنهادات در زمینه سیستم حمل و نقل عمومی و شبکه ارتباطی
- پهنه بندی کاربری زمین
- مبانی و معیارهای کلی ساماندهی محدوده
- طرح های موضوعی موضعی

طرح جامع طرح های جامع و تفصیلی طرح تفصیلی مناطق تهران طرح تفصیلی منطقه 21 تهران وضع موجود شهر
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی منطقه 21 شهر تهران
غیر رایگان
دیدگاه ها