طرح تفصیلی منطقه 21 شهر تهران

(رای شما: 0)
کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مهندسین مشاور زادبوم مهرماه 1384

ویژگی های محصول

کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مهندسین مشاور زادبوم مهرماه 1384

طرح تفصیلی منطقه 21 تهران با استفاده از نتایج مطالعات گام اول مشاوران به ویژه محتوای گزارشات جمع بندی، پیشنهادات و خلاصه آن در نتایج مطالعات مذکور تهیه شده است و شامل موارد زیر است:

  • ساختار فضایی وضع موجود
  • پهنه بندی عمومی استفاده از اراضی
  • ضوابط و مقررات پهنه بندی استفاده از اراضی 
  • محدوده های مداخله
طرح تفصیلی منطقه 21 تهران وضع موجود شهر
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
طرح تفیلی منطقه 21 شهر تهران
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو