ابر شهرهای هوشمند در راهند!

(رای شما: 0)
این مقاله بخشی از پژوهشی است که زمینه های اصلی تحقیق و نوآوری در موسسه جدید داده ها، سیستم ها و جامعه جدید (Institute For Data, Systems, and Society) در دانشگاه MIT را بیان می کند. در این فایل به جدیدترین نوآوری ها در زمینه حمل و نقل، عرضه و تقاضای انرژی های پاک و ایجاد انگیزه های هوشمندانه در …

ویژگی های محصول

شهرهای هوشمند ممکن است به طور متفاوتی تعریف یا توصیف شوند. همه شهرهای هوشمند زیر مجموعه،  مجموعه ای از شبکه های اجتماعی و سیستم های مرتبط با یکدیگرهستند.  این درک از شهر هوشمند به برنامه ریزان شهری اجازه می دهد که مبتنی بر داده ها به طور قابل توجهی کیفیت زندگی شهری را بهبود ببخشند. 

در یک شهر هوشمند، اینترنت  اشیاء به بیرون از خانه گسترش می یابد و به طیف وسیعی از دستگاه های خودکار و ارتباطی شهری راه پیدا می کند. ارتباط بین این ابزارها و اجزای شهری این اجازه  را می دهد تا مقدار زیادی داده های شهری جمع آوری و در نهایت تجزیه و تحلیل شود. شهر هوشمند داده های عظیم خود را برای جمع آوری اطلاعات در مورد ساکنانش استفاده می کند.  

این مقاله بخشی از پژوهشی است که زمینه های اصلی تحقیق و نوآوری در موسسه جدید داده ها، سیستم ها و جامعه جدید (Institute For Data, Systems, and Society) در دانشگاه MIT را بیان می کند. در این فایل به جدیدترین نوآوری ها در زمینه حمل و نقل، عرضه و تقاضای انرژی های پاک و ایجاد انگیزه های هوشمندانه در شهروندان برای تغییر الگوی رفتاری شان در استفاده از فناوری ها اشاره شده است.

محققان دانشگاه MIT  ابزارهایی را ایجاد می کنند که داده ها را جمع آوری و ترکیب کرده و به  برنامه ریزان شهری کمک  می کند کیفیت زندگی شهری را تا حد زیادی بهبود ببخشند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید: 
دوربین های هوشمند شهری و عملکرد آنها

زیرساخت های هوشمند؛ کلیدی برای آینده شهرها

اینترنت اشیاء شهر هوشمندتر نوآوری های دانشگاه MIT
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲۵,۰۰۰ تومان
ابر شهرهای هوشمند در راهند!
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو