شهرسازی پاپ آپ؛ « خودت انجامش بده»

(رای شما: 0)
این فایل با ارائه راهکارهایی در زمینه مشارکت مردمی و نمونه هایی از کشور های سنگاپور و مالزی سعی در ارائه و شناساندن پروژه های خلاقانه در این زمینه در فضاهای شهری را دارد.

ویژگی های محصول

شهرسازی پاپ آپ جنبشی است که شامل انواع شیوه های ابتکاری است و استراتژی ها و  پتانسیل طراحی شهری با استفاده از تاسیسات و امکانات موقت را بررسی می کند.   برخی از این شیوه ها چند ساعت طول می کشد. در حالی که برخی از آنها می توانند برای مطالعات گسترده ای که ممکن است تا یک سال ادامه یابند استفاده می شوند.

این فایل با ارائه راهکارهایی در زمینه مشارکت مردمی و نمونه هایی از کشور های سنگاپور و مالزی سعی در ارائه و شناساندن پروژه های خلاقانه در این زمینه در فضاهای شهری را دارد.

ارائه فضاهای موقت جذاب، پروژه های زیباسازی که با رهبری جامعه نصب و اجرا می شوند،  همه این ها باعث افزایش علاقه و جلب توجه های کوچک و تعجب آور در شهر می شوند.

شهرسازی پاپ آپ
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲۰,۰۰۰ تومان
شهرسازی پاپ آپ؛ « خودت انجامش بده»
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو