استاندارد AHRI 550-590

(رای شما: 0)
یکی از بحث های پیچیده و دشوار در سرمایش، یافتن روش های درست تست و تعیین ظرفیت چیلرها و تعریف حالت های بار جزئی و راهکارهای کنترل ظرفیت آن هاست که استانداردهای زیادی توسط موسسات مختلف جهانی برای آن تالیف شده است. 

ویژگی های محصول

یکی از بحث های پیچیده و دشوار در سرمایش، یافتن روش های درست تست و تعیین ظرفیت چیلرها و تعریف حالت های بار جزئی و راهکارهای کنترل ظرفیت آن هاست که استانداردهای زیادی توسط موسسات مختلف جهانی برای آن تالیف شده است. 

متاسفانه در کشور ما، این امر به بحرانی در صنعت تاسیسات تبدیل شده است. زیرا برای چیلرهای ساخت داخل، نه آزمایشگاه مناسبی برای تست ظرفیت وجود دارد و نه راهکار و استاندارد ملی برای این امر تالیف شده است. تنها راهکار برای استفاده و انتخاب درست چیلرها در حال حاضر، استناد به استانداردهای بین المللی است که هرچند برای چیلرهای ایرانی تالیف نشده اند اما می توانند تا حدودی گره گشای این مساله باشند.

یکی از معتبرترین این استانداردها، AHRI 550-590 می باشد که توسط موسسه گرمایش و تبرید آمریکا تالیف شده است. تمرکز این استاندارد روی چیلرها و هیت پمپ های تراکمی  است.

وبسایت موسسه AHRI

 

 

چیلر تراکمی هیت پمپ
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
استاندارد AHRI 550-590
غیر رایگان
دیدگاه ها