هندبوک لوله کشی ASPE جلد دوم: سیستم های لوله کشی

(رای شما: 0)
انجمن مهندسین لوله کشی آمریکا (ASPE)، مجموعه ای است که نه تنها از آمریکا، بلکه از سراسر دنیا متخصصین مجرب لوله کشی را گرد هم جمع کرده است تا اصول علمی و تجربی لوله کشی ساختمان را تدوین کنند. این انجمن، حاصل این کارها را در غالب هندبوک های ارزشمند راهنمای لوله کشی، در چهار جلد …

ویژگی های محصول

انجمن مهندسین لوله کشی آمریکا (ASPE)، مجموعه ای است که نه تنها از آمریکا، بلکه از سراسر دنیا متخصصین مجرب لوله کشی را گرد هم جمع کرده است تا اصول علمی و تجربی لوله کشی ساختمان را تدوین کنند. این انجمن، حاصل این کارها را در غالب هندبوک های ارزشمند راهنمای لوله کشی، در چهار جلد منتشر کرده است. 

محصول پیش رو جلد دوم این مجموعه است. قبل از خریداری می توانید فهرست سرفصل های این جلد را از فایل PDF ضمیمه شده دانلود و مشاهده کنید. 

مطالعه این مجموعه به کلیه مهندسین مجری، طراح، و ناظر تاسیسات مکانیکی، که با سیستم های لوله کشی سر و کار دارند، توصیه می شود.

وبسایت سازمان ASPE

لوله کشی ASPE
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان رایگان
۷,۰۰۰ تومان
هندبوک لوله کشی ASPE جلد دوم:سیستم های لوله کشی
غیر رایگان
فهرست جلد دوم هندبوک لوله کشی ASPE
رایگان
دیدگاه ها