طرح تفصیلی منطقه 19 شهر تهران

(رای شما: 0)
طرح تفصیلی منطقه 19 بر اساس الگوی توسعه منطقه و طرح جامع تهران، در مقیاس 1:10000 توسط مهندسین مشاور نقش پیراوش تهیه شده و در تاریخ 1387/9/04 در کمیسیون ماده 5 مطرح و در بهار 1389 به تصویب رسیده است.(بروزرسانی شده در شهریور 1400)

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی منطقه 19 بر اساس الگوی توسعه منطقه و طرح جامع تهران، در مقیاس 1:10000 توسط مهندسین مشاور نقش پیراوش تهیه شده و در تاریخ 1387/9/04 در کمیسیون ماده 5 مطرح و در بهار 1389 به تصویب رسیده است. بر اساس این طرح، طرح تفصیلی منطقه توسط همان مهندسین مشاور در مقیاس 1:2000 به گونه‌ای تهیه شده تا علاوه بر ارائه الگوی پهنه‌بندی منطقه و همچنین ضوابط و مقررات ویژه هر پهنه در مجلدی جداگانه، مباحثی چون سکونت و جمعیت‌پذیری آتی منطقه، نحوه تامین خدمات و ساماندهی شبکه معابر را نیز در بر گرفته و در انتها نیز با ارائه برنامه در قالب طرح‌های موضعی و موضوعی، تحقق‌پذیری طرح را تسهیل نماید.
این سند در فرمت pdf شامل:
- پهنه بندی
- سکونت و جمعیت پذیری
- خدمات
- شبکه معابر
- خط محدوده و خط کالبدی
- تحلیل وضعیت
- طرح های موضعی و موضوعی
همچنین نسخه تهیه شده نهاد مدیرت و برنامه ریزی تهیه طرح های توسعه شهری تهران به تاریخ آبان 1384 درفرمت pdf شامل:
- نتایج مطالعات و تحلیل ها
- طرح راهبردی هدایت و کنترل تحولات کالبدی منطقه
- پهنه بندی منطقه و کلیات ضوابط و مقررات پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه
- اسناد مکمل طرح

تهران طرح تفصیلی و جامع طرح تفصیلی طرح تفصیلی مناطق تهران طرح تفصیلی منطقه 19 تهران
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی منطقه 19 شهر تهران
غیر رایگان
دیدگاه ها