دکوراسیون و طراحی داخلی اتاق خواب کودک

(رای شما: 0)
مجموعه ای با بیش از هزار تصویر از تصاویر مربوط به طراحی و دکوراسیون داخلی اتاق خواب کودک فراهم شده است.

ویژگی های محصول

آنچه طی سال های اخیر یه طور بدیهی دیده می شود این است که کودکان به هیچ عنوان اتاق شخصی خود را با افراد میانسال شریک نمی شوند و اغلب از دوران شیر خوارگی اتاق مجزای خود را دارند. از آنجا که احتیاجات و علایق کودکان در دوران کودکی آنها ثابت نمی ماند و به وفور دستخوش تغییر می شود، یک شکل و اندازه ی مشخص از اتاق پاسخگوی نیاز های کودک نمی باشد. از کف اتاق گرفته تا فضای انبار وسایل و مبلمان اتاق کودک، اینها چندین جنبه ی با اهمیت هستند که بایستی به هنگام طراحی اتاق کودک مد نظر قرار گیرند.

هنگامی که اتاق یک کودک طراحی می شود بایستی فرد به عنوان یک کودک 2 یا 3 ساله، به جای او و بر اساس نیاز های او دست به طراحی بزند یعنی به طور مقدماتی بر خلاف افکار یک فرد میانسال یا دبیرستانی فکر کند و متناسبا تغییراتی اعمال شود که بسیار ساده و نه چندان پر هزینه باشد.

دکوراسیون، تزئینات و مبلمان اتاق کودک باید منطبق با نیاز ها، شخصیت و علایق او باشد و این روند از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که این فضا در نهایت جایی است که کودک به آن پناه برده و در آن آرام می گیرد. اتاق کودک فضایی است که او بیشتر وقت خود را وقتی در خانه است در آن  سپری کرده، در آن بازی کرده، درس می خواند و می خوابد.

مجموعه فراهم آمده در این بخش شامل تصاویری مربوط به طراحی و دکوراسیون داخلی اتاق کودک، به صورت مدرن می باشد. 

جهت دانلود این مجموعه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تصاویر دکوراسیون داخلی مبلمان اتاق خواب کودک
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان غیر رایگان
۷,۰۰۰ تومان
مبلمان کودک 700-715
غیر رایگان
مبلمان کودک 685-700
غیر رایگان
مبلمان کودک-670-685
غیر رایگان
مبلمان کودک 715-730
غیر رایگان
مبلمان کودک 730-745
غیر رایگان
مبلمان کودک 805-820
غیر رایگان
مبلمان کودک 790-805
غیر رایگان
مبلمان کودک 775-790
غیر رایگان
مبلمان کودک 760-775
غیر رایگان
مبلمان کودک 745-760
غیر رایگان
مبلمان کودک 895-910
غیر رایگان
مبلمان کودک 880-895
غیر رایگان
مبلمان کودک 865-880
غیر رایگان
مبلمان کودک 850-865
غیر رایگان
مبلمان کودک 835-850
غیر رایگان
مبلمان کودک 820-835
غیر رایگان
مبلمان کودک 1135-1150
غیر رایگان
مبلمان کودک 1120-1135
غیر رایگان
مبلمان کودک 1105-1120
غیر رایگان
مبلمان کودک 1090-1105
غیر رایگان
مبلمان کودک 1075-1090
غیر رایگان
مبلمان کودک 1060-1075
غیر رایگان
مبلمان کودک 1045-1060
غیر رایگان
مبلمان کودک 1030-1045
غیر رایگان
مبلمان کودک 1015-1030
غیر رایگان
مبلمان کودک 1000-1015
غیر رایگان
مبلمان کودک 985-1000
غیر رایگان
مبلمان کودک
غیر رایگان
غیر رایگان
مبلمان کودک 955-970
غیر رایگان
مبلمان کودک 940-955
غیر رایگان
مبلمان کودک 925-940
غیر رایگان
مبلمان کودک 1270-1285
غیر رایگان
مبلمان کودک 1255-1270
غیر رایگان
مبلمان کودک 1240-1255
غیر رایگان
مبلمان کودک 1225-1240
غیر رایگان
مبلمان کودک 1210-1225
غیر رایگان
مبلمان کودک 1195-1210
غیر رایگان
مبلمان کودک 1180-1195
غیر رایگان
مبلمان کودک2
غیر رایگان
مبلمان کودک 1165-1180
غیر رایگان
مبلمان کودک 1150-1165
غیر رایگان
دیدگاه ها