طرح تفصیلی منطقه 17 شهر تهران

(رای شما: 0)
طرح تفصیلی منطقه 17 بر اساس الگوی توسعه منطقه و طرح جامع تهران، در مقیاس 1:10000 توسط مهندسین مشاور امکو تهیه شده و در تاریخ 1387/9/04 در کمیسیون ماده 5 مطرح و در بهار 1389 به تصویب رسیده است.(بروزرسانی شده در شهریور 1400)

ویژگی های محصول

طرح تفصیلی منطقه 17 بر اساس الگوی توسعه منطقه و طرح جامع تهران، در مقیاس 1:10000 توسط مهندسین مشاور امکو تهیه شده و در تاریخ 1387/9/04 در کمیسیون ماده 5 مطرح و در بهار 1389 به تصویب رسیده است. بر اساس این طرح، طرح تفصیلی منطقه توسط همان مهندسین مشاور در مقیاس 1:2000 به گونه‌ای تهیه شده تا علاوه بر ارائه الگوی پهنه‌بندی منطقه و همچنین ضوابط و مقررات ویژه هر پهنه در مجلدی جداگانه، مباحثی چون سکونت و جمعیت‌پذیری آتی منطقه، نحوه تامین خدمات و ساماندهی شبکه معابر را نیز در بر گرفته و در انتها نیز با ارائه برنامه در قالب طرح‌های موضعی و موضوعی، تحقق‌پذیری طرح را تسهیل نماید.
این سند در فرمت pdf شامل:
- پهنه بندی استفاده از اراضی
- سکونت و جمعیت پذیری
- خدمات
- شبکه معابر
- طرح های موضوعی و موضعی
همچنین نسخه تهیه شده نهاد مدیرت و برنامه ریزی تهیه طرح های توسعه شهری تهران در فرمت pdf شامل:
- تحولات گذشته، وضع موجود و ویژگی های منطقه
- طرح راهبردی هدایت و کنترل تحولات کالبدی منطقه

تهران استان تهران طرح تفصیلی و جامع طرح تفصیلی وضع موجود منطقه طرح تفصیلی منطقه 17 تهران
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳۰,۰۰۰ تومان
طرح تفصیلی منطقه 17 شهر تهران
غیر رایگان
دیدگاه ها