استاندارد 62.1 ASHRAE

(رای شما: 0)
استاندارد ASHRAE 62.1
تعویض هوا برای کیفیت هوای درون ساختمانها
سال انتشار: 2013

ویژگی های محصول

تقریبا هرآنچه یک مهندس طراح تاسیسات برای تعیین نرخ تهویه و جابجایی هوا در هر فضا نیاز داشته باشد، در این استاندارد گردآوری شده است. مهمترین کاربرد این استاندارد برای مهندس ایرانی، هنگام کار با نرم افزارهایی مثل کریر است که میزان تهویه هوا را برای فضاهای مختلف می توان از آن استخراج کرد.

تعداد صفحات :58

زبان : انگلیسی

تهویه ASHRAE استاندارد اشری 62.1
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
استاندارد ASHRAE
غیر رایگان
دیدگاه ها