نشریه شماره 463- آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن در برابر زلزله

(رای شما: 0)
نشریه شماره 463- آیین نامه پلهای راه و راه آهن در برابر زلزله-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-سال 1387

ویژگی های محصول

فصل اول: کلیات

فصل دوم: محاسبه نیروها و ترکیب بارها

فصل سوم: ضوابط خاص طراحی

 

لینک مرتبط:

https://kargosha.com/?a=product.q&adv=0&print=0&c=1&r=0&category=&q=نشریه

 

ضوابط و آیین نامه ها نشریات نشریه شماره 463
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
نشریه شماره 463- آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن در برابر زلزله
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو