نشریه شماره 388-آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته

(رای شما: 0)
نشریه شماره 388-آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته( بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-سال 1386

ویژگی های محصول

1-کلیات

2- گستره

3-مبانی طراحی

4-بارگذاری

5-پایداری ساختمان های پیش ساخته

6-مقررات کلی تهیه نقشه ها، مدارک و مشخصات فنی

7-رواداری

8-قطعات پیش ساخته

9-انواع قطعات پیش ساخته و ضوابط طراحی آنها

10-سیستم های متعارف سازه ای پیش ساخته

11-تولید قطعات پیش ساخته در شرایط کارخانه ای و کنترل کیفی

12-حمل و نقل و نصب قطعات و کنترل کیفی

 

لینک مرتبط:

https://kargosha.com/?a=product.q&adv=0&print=0&c=1&r=0&category=&q=نشریه

ضوابط و آیین نامه ها نشریات نشریه شماره 388
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
نشریه شماره 388-آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته( بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو