نشریه شماره 344-آیین نامه سازه های بتنی حجیم( بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))

(رای شما: 0)
نشریه شماره 344-آیین نامه سازه های بتنی حجیم( بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-سال 1385

ویژگی های محصول

1-کلیات

2-مصالح بتن

3-کیفیت و طرح اختلاط بتن

4-تولید بتن

5-اجرای بتن حجیم

6-اصول تحلیل و طراحی

 

لینک مرتبط:

https://kargosha.com/?a=product.q&adv=0&print=0&c=1&r=0&category=&q=نشریه

ضوابط و آیین نامه ها نشریات نشریه شماره 344
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
نشریه شماره 344-آیین نامه سازه های بتنی حجیم( بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو