نشریه شماره 250-آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))

(رای شما: 0)
نشریه شماره 250-آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-1382

ویژگی های محصول

1- کلیات

2- گسترده

3-روش های پیش تنیدگی بتن

4-اصول طراحی

5-مشخصات بتن مصرفی

6-فولاد پیش تنیدگی

7-حالت های حدی نهایی

8-بررسی پایداری

9-حالات حدی بهره برداری

10-محاسبات برشی

11-پیچش

12-کنترل مقاومت در پشت گیره ها و خفت انداختن سیم ها

13-جزئیات اجرایی

14-ضوابط مربوط به آرماتور های طولی

 

لینک مرتبط:

https://kargosha.com/?a=product.q&adv=0&print=0&c=1&r=0&category=&q=نشریه

ضوابط و آیین نامه ها نشریات نشریه شماره 250
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
نشریه شماره 250-آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو