نشریه 233-آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها

(رای شما: 0)
نشریه 233-آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-وزارت راه و ترابری-سال 1380

ویژگی های محصول

فصل ۱: کلیات،

فصل ۲:حریم فرودگاه ها، کاربری های اراضی، اثرات زیست محیطی،

فصل ۳: ضوابط کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها،

فصل ۴: ضوابط ایمنی پرواز ،

فصل ۵: ضوابط زیست محیطی،

 

لینک مرتبط:

https://kargosha.com/?a=product.q&adv=0&print=0&c=1&r=0&category=&q=نشریه

ضوابط و آیین نامه ها نشریات نشریه 233
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
نشریه 233-آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو