نشریه شماره 197-آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهها

(رای شما: 0)
نشریه شماره 197-آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهها- ناشر:سازمان برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری-دارای 6 فصل-سال 1379

ویژگی های محصول

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: پایانه های مسافری

فصل سوم: پایانه های باری

فصل چهارم: دسترسی فرودگاه، پایانه و توقفگاه ها

فصل پنجم: تابلو و علایم راهنمایی در پایانه

فصل ششم: ساختمان های عملیاتی و جنبی

 

لینک مرتبط:

https://kargosha.com/?a=product.q&adv=0&print=0&c=1&r=0&category=&q=نشریه

 

ضوابط و آیین نامه ها نشریات نشریه شماره 197
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۳,۰۰۰ تومان
نشریه شماره 197-آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهها
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو