نشریه 196-آیین نامه طرح هندسی راه روستایی

(رای شما: 0)
نشریه 196 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - آیین نامه طرح هندسی راه روستایی

ویژگی های محصول

این فایل شامل توضیحاتی در مورد موضوعات زیر می باشد.

  • کلیات
  • اختصارات و تعاریف
  • طبقه بندی و درجه بندی راه های روستایی
  • مبانی طراحی
  • معیار های طراحی هندسی راه های روستایی و ابنیه
  • نیمرخ های عرضی
  • تقاطع ها
  • تخلیه آب های سطحی
ضوابط و آیین نامه ها نشریه
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
نشریه 196
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو