نشریه 161-آیین نامه طرح هندسی راه ها

(رای شما: 0)
نشریه 161- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - آیین نامه طرح هندسی راه ها - سال 1375

ویژگی های محصول

  • کلیات
  • اختصارات و تعاریف
  • طبقه بندی و درجه بندی راهها
  • مبانی طراحی
  • معیارهای طرح هندسی راهها و ابنیه
  • نیمرخ های عرضی
  • تقاطع ها
  • تبادل ها
  • تخلیه آب های سطحی

 

ضوابط و آیین نامه ها نشریه
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
نشریه 161
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو