نشریه 139-آیین نامه بارگذاری پل ها

(رای شما: 0)
نشریه 139- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور-آیین نامه بارگذاری پل ها- سال 1379

ویژگی های محصول

بخش اول- بارگذاری پل های راه

 • بارهای دایمی
 • بارهای بهره برداری
 • اثر باد، جریان آب و غوطه وری
 • آثار دما و تغییرات آن، جمع شدگی و خزش بتن، نشست پایه ها و تغییر شکل دستگاه های تکیه گاهی
 • اثر زمین لرزه
 • نرده و جان پناه
 • آزمایش بارگذاری

بخش دوم- بارگذاری پل های راه آهن

 • بارهای دایمی
 • بارهای بهره برداری
 • اثر باد، جریان آب و غوطه وری
 • آثار دما و تغییرات آن، جمع شدگی و خزش بتن، نشست پایه ها و تغییر شکل دستگاه های تکیه گاهی
 • اثر زمین لرزه
 • آزمایش بارگذاری

 

لینک مرتبط:

https://kargosha.com/?a=product.q&adv=0&print=0&c=1&r=0&category=&q=نشریه

 

ضوابط و آیین نامه ها نشریه
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۱,۰۰۰ تومان
نشریه 139
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو