نشریه 120-آیین نامه بتن ایران (آبا)

(رای شما: 0)
نشریه 120- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - آیین نامه بتن ایران (آبا) - سال 1383

ویژگی های محصول

بخش اول: کلیات، مصالح و مسایل اجرایی

 • کلیات
 • مقررات کلی ارائه و تصویب طرح و نظارت
 • مصالح بتن
 • فولاد
 • استانداردهای مشخصات و آزمایش ها
 • کیفیت بتن
 • اختلاط بتن و بتن ریزی
 • جزییات آرماتوربندی
 • ضوابط قالب بندی، لوله ها و مجراهای مدفون در بتن و درزهای اجرایی

بخش دوم: اصول تحلیل و طراحی

 • اصول تحلیل و طراحی
 • خمش و بارهای محوری
 • برش و پیچش
 • آثار لاغری-کمانش
 • تغییر شکل ها و ترک خوردگی ها
 • طراحی سیستم های دال دو طرفه
 • دیوارها
 • شالوده ها
 • مهار و وصله آرماتورها
 • ارزیابی ایمنی سازه های اجرا شده
 • ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله
ضوابط و آیین نامه ها نشریه
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۳,۰۰۰ تومان
نشریه 120
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو