خنک کردن و گرمایش غیر متمرکز (DECENTRALIZED COOLING AND HEATING)

(رای شما: 0)
ضوابط تاسیسات مکانیکی -استاندارد اشره-خنک کردن و گرمایش غیر متمرکز( DECENTRALIZED COOLING AND HEATING )- 2008

ویژگی های محصول

 

در این بخش استاندارد  ASHRAE Handbook—DECENTRALIZED COOLING AND HEATING

 

 ویژگی های سیستم

 ملاحظات طراحی

 پنجره نصب شده و از طریق از دیوار اتاق واحد تهویه مطبوع و هوای سرد پمپ حرارتی

آب منبع پمپ حرارتی سیستم

 سیستم های چندگانه-واحد

مسکونی و تجاری نور سیستم اسپلیت

خود شامل (طبقه های طبقه) تجاری سیستم

تجاری سیستم های بسته بندی در فضای باز

 کنترل اتوماتیک و سیستم های مدیریت ساختمان

 مدیریت تعمیر و نگهداری

 ساختمان سیستم راه اندازی

 

 را مشاهده می کنید

سیستم های تهویه ASHRAE HVAC DECENTRALIZED COOLING AND HEATING
لیست محتوای داخل محصول
رایگان رایگان
رایگان
خنک کردن و گرمایش غیر متمرکز( DECENTRALIZED COOLING AND HEATING)
رایگان
دیدگاه ها