دسته بندی مبلمان شهری و انواع آن ها

(رای شما: 0)
مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیا، دستگاه ها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند، به این اصطلاح معروف شده اند.

ویژگی های محصول

 دسته بندی مبلمان شهری و انواع آن ها

فایل مورد نظر در ابتدا به  تاریخچه مبلمان شهری پرداخته واهمیت توجه به هویت و فرهنگ در طراحی مبلمان شهری را عنوان می دارد.  مبلمان شهری را در انواع ویژگی های جنس مصالح، کیفیت، ایمنی، راحتی، انعطاف و زیبایی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. و در آخر نیز به تآثیر زیبایی بصری مبلمان شهری در رفتار استفاده کنندگان اشاره می کند. 

مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل، اشیا، دستگاه ها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند، به این اصطلاح معروف شده اند. طراحی جدید و نحوه قرار گرفتن تیرهای چراغ برق، باجه های تلفن، کیوسک های فروش روزنامه، ایستگاه های اتوبوس و مهم تر از آن حفظ نمادهای قدیمی و سنتی یک شهر نقش موثری در افزایش روحیه اجتماعی ایفا می کند، پس لازم است با توجه به هویت و فرهنگ شهر، مبلمان شهری مناسب را طراحی و به کار برد. 

مبلمان شهری تاریخچه مبلمان شهری بررسی ویژگی های مبلمان شهری
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۱۷,۰۰۰ تومان
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو